اطلاعیه:
[post-marguee]

مراسم عزاداری دهه اول محرم ۹۸ از شنبه ۹ شهریور ۹۸ به مدت یازده شب

هیئت مکتب العباس متعلق به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در استان خراسان شمالی شهرستان اسفراین شهرک جانبازان میباشد که در سال 1396 تاسیس گردید.