درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم 

این مسجد واقع در استان خرسان شمالی شهرستان اسفراین شهرک جانبازان است و به نام مبارک آقا ابوالفضل العباس می باشد که در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. مسجد با مشارکت مردم محله و نظارت سپاه پاسداران ساخته شده است.

مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام  دارای دو طبقه و پایگاه بسیج مجزا می باشد در این مسجد از بهترین طراحی ها استفاده شده است که دارای گنبد و منار های فیروزه ای رنگ – ایوان  – داخل مسجد نیز محراب بسیار زیبا ساخه شده است.

مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام همچنان نیازمند کمک های شما خیرین عزیز و سخاوتمند می باشد لذا جهت کمک به مسجد از منو «کمک مالی» اقدام به کمک نمایید. « اجرکم عندالله»

اسامی هئت امنا مسجد:

۱- آقای قدرتی

۲- آقای کمایستانی

۳- آقای انارکی

۴- آقای سیرغانی

۵- آقای کریمی

۶- آقای عابدی

۷- آقای سهرابی

۸- خانم قدرتی

۹- خانم بیدی

جهت بزرگنمایی تصاویر بر روی تصویر مربوطه کلیک کنید

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۵۱۲۱

نمای بیرونی مسجد 

۲۰۱۵۰۶۲۹_۰۹۴۸۱۶

نمای کلی مسجد

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۳۲۰۴

ایوان مسجد

bbbbb

نمای کلی مسجد

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۵۴۶

محراب

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۳۳۱

محراب

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۶۰۴

نمای داخلی

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۷۰۰

نمای داخلی

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۳۰۵۴

قسمت خواهران

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۹۲۱

طبقه دوم مسجد

۲۰۱۵۰۶۳۰_۱۹۲۶۲۳

کتابخانه مسجد